Τσίπουρο Ηπειρώτικο χωρίς γλυκάνισο χύμα: 1 κιλό 12,00 €

Τσίπουρο με γλυκάνισο διπλής απόσταξης χύμα: 1 κιλό 12,00 €

Ελάτη Τρικάλων
Τρίκαλα T.K.420.32
Τηλέφωνο: 24340 71826
e-mail info@likno.gr

Όλες οι φωτογραφίες και τα κείμενα του παρόντος δικτυακού τόπου καλύπτονται από τον Νόμο 2121 / 1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν και στην Ελλάδα. Επίσης προστατεύονται από copyright. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι από αυτά απευθυνθείτε στον δημιουργό.